دوره آموزشــی میکروتیــک

 

 

OS ROUTER های میکروتیک را می توانیم برروی Board Router ، PC و Vmware نصب کنیم.
بنابراین ابتدا نرم افزار Workstation Vmware را باز کرده و سپس برای ایجاد سیستم عامل جدید برروی
گزینه Machine Virtual New a Create را انتخاب می کنیم:

logo-samandehi