باسلام با آموزش دیگری برای whmcs در خدمتتون هستیم در این آموزش قصد داریم به فارسی سازی ایمیل های whmcs بپردازیم :

آموزش های زیادی برای فارسی سازی ایمیل های whmcs وجود دارد ، اما اکثر آموزش ها متاسفانه دارای مشکلاتی هستند که ما در این آموزش به شیوه بدون مشکلی خواهیم پرداخت :

برای فارسی سازی به این روش ابتدا در whmcs به مسیر زیر مراجعه کنید :

پنل مدیریت whmcs => تنظیمات => قالب های ایمیل

متن ترجمه شده ایمیلهای whmcs پیوست شده است میتوانید دانلود نمایید و جایگزین کنید

برخی از فارسی ساز ها :

– فارسی ساز Automatic Setup Failed – فارسی ساز Automatic Setup Successful

– فارسی ساز Bounce Message – فارسی ساز Cancellation Request Confirmation

– فارسی ساز Client Signup Email – فارسی ساز Credit Card Invoice Created

– فارسی ساز Credit Card Payment Due – فارسی ساز Domain Registration Confirmation

– فارسی ساز Domain Renewal Failed – فارسی ساز Domain Renewal Successful

– فارسی ساز Domain Transfer Initiated – فارسی ساز First Invoice Overdue Notice

– فارسی ساز Hosting Account Welcome Email – فارسی ساز Invoice Created

– فارسی ساز Invoice Payment Confirmation – فارسی ساز Invoice Payment Reminder

– فارسی ساز New Order Notification – فارسی ساز Order Confirmation

– فارسی ساز Order Confirmation – فارسی ساز Password Reset Confirmation

– فارسی ساز Password Reset Validation – فارسی ساز Reseller Account Welcome Email

– فارسی ساز Second Invoice Overdue Notice – فارسی ساز Service Suspension Notification

– فارسی ساز Service Unsuspension Failed – فارسی ساز Service Unsuspension Successful

– فارسی ساز Support Ticket Auto Close Notification – فارسی ساز Support Ticket Created

– فارسی ساز Support Ticket Reply – فارسی ساز Support Ticket Response

– فارسی ساز Third Invoice Overdue Notice – فارسی ساز Upcoming Domain Renewal Notice

— و…